Latest news

รถโฟล์คลิฟท์
ความปลอดภัยในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์และคนเดินเท้า

ในคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าและพื้นโรงงาน รถโฟล์คลิฟท์และคนมักจะต้องทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกัน สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายได้หากท่านทั้งหลายไม่ระมัดระวัง เช่นร้านค้าและศูนย์สวน ในสถานที่ก่อสร้างที่ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนให้ปฏิบัติตามระเบียบการด้านความปลอดภัย ในการทำงานอย่างเคร่งครัด ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาในการฝึกอบรมและการจัดการที่เพิ่มความปลอดภัยและความลงตัวเมื่อคนเดินถนนและรถโฟล์คลิฟท์ หากต้องใช้พื้นที่เดียวกัน อย่าประมาทสัญญาณเตือน สัญญาณเตือนคือสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม แม้จะมีโอกาสเล็กน้อยที่สัญญาณเตือนจะช่วยชีวิตได้ แต่จงใช้โอกาสนั้น ติดป้ายประกาศ ให้เห็นชัดเจนชัดเจนและให้เข้าใจง่ายที่สุด [...]